OOGLIDCORRECTIES
Correcties van de [boven- en|of onder-] oogleden, blefaroplastiek genaamd, worden om uiteenlopende redenen uitgevoerd. CliŽnten kunnen klachten hebben van zware en vermoeide ogen, een druk achter de ogen, hoofdpijn of gezichtsveldbeperking. Ook om cosmetische redenen kan deze ingreep uitgevoerd worden: om er jonger, minder vermoeid en minder somber uit te zien. De operatie wordt zowel bij vrouwen als bij mannen uitgevoerd.
 

TECHNIEK
De ooglidcorrectie vindt plaats onder lokale verdoving. De huid wordt ontsmet met jodium. Daarna wordt nauwkeurig uitgetekend welk deel van de huid verwijderd moet worden. Hierna wordt de verdoving toegediend. Dit zijn meestal een 3-tal kleine prikjes. Als de verdoving is ingewerkt wordt de huid verwijderd. Kleine bloedvaatjes worden gecoaguleerd [dichtgeschroeid]. Daarna worden met een fijn schaartje en een tangetje de vetpockets opgezocht en verwijderd. Dit kan kortdurend een drukkend gevoel op de ogen geven. Het verwijderen van deze vetkwabbeltjes is essentieel voor een goed en langdurig resultaat. Hierna wordt de huid zorgvuldig gehecht met een niet oplosbare hechtdraad.

 

NA DE INGREEP
Na de ingreep wordt nog lichte druk uitgeoefend op de wondranden met het oog op de bloedstelping. Dit moet u onderweg en thuis continueren totdat de gaasjes helemaal droog zijn. Rijdt bij voorkeur niet zelf naar huis, laat u rijden. Voor het koelen thuis krijgt u aanvullende instructies!
Het is normaal dat de oogleden de eerste dagen na de ingreep gezwollen zijn. Het ergst meestal op de 2e of 3e dag. Dit en het feit dat u regelmatig moet koelen kan deze dagen beperkingen geven met betrekking tot uw dagelijkse activiteiten. Na 6 dagen wordt, tijdens de controle, de hechtdraad verwijderd.

 

COMPLICATIES
Bij elke chirurgische ingreep kunnen zich complicaties voordoen. Deze zijn gelukkig uiterst zeldzaam. Mocht er sprake zijn van een infectie of nabloeding neem dan direct contact op.

 

TOT SLOT
Voor de ingreep heeft u een informatief gesprek. Schroom niet om al uw vragen te stellen. Het is verder heel normaal dat u voor de ingreep wat gespannen bent. Meldt het gebruik van bijzondere geneesmiddelen zoals bloedverdunners en andere medicatie.